Информация о колледже (технический паспорт)

Чуй университетинин алдындагы Бишкек колледжинин тарыхы.

Чуй университетинин алдындагы Бишкек колледжи — Кыргыз Республикасынын озун-озу каржылоочу жеке менчик окуу жайы.

Чуй университетинин алдындагы Бишкек колледжи 1991-жылдын 7-октябрында КР нын вкмотунун №596 токтомунун негизинде Республикалык жогорку колледж тилдерди тез уйретуу «Университет» бороборунун базасында ачылган.

1991-жылдын 7-октябрында КР нын вкмотунун №596 токтомунун негизинде Республикалык жогорку колледж болуп кайра озгортулгон.

1996-жылдын 25-январда регионалдык билим беруу сапатуулугун жогорулатуу жана тейлео максатында КР нын Чуй облусунун озун-озу башкаруу комитетинин №477 токтомунун негизинде Чуй университети болуп кайрадан тузулгон.

Чуй университети оз ишмердуулугун жургузуу менен бирдикте эле, орто окуу жай ачуу маскатында 2004-жылы Университетгин жетекчилигин буйругунун жана КР билим беруу министирлигини макулдашуусу менен бирдикте Чуй университетинин алдындагы Бишкек колледжи ачылган.

2015- жылы Кыргыз Эл мугалими маркум Султан Мамбеткалиевдин атын беруу максатында жергиликтуу калктын колдоосу жана вкмоттун чечими менен Султан Мамбеткалиев атындагы Чуй университети болгон.

Бугунку кундо окуу жай «Сары-0зон-Чуй» ассоциясынын мучосу; Эл аралык кадрлар академиясынын анык мучосу;

Жеке менчик окуу жайлар ассоциясынын мучосу;

Дареги: Бишкек шаары, Суйунбаев кечосу 123\1